De OnderwijsMENSen

             Dian Fluijt
Hart voor onderwijs

Wat we u kunnen bieden

Lezingen en workshops


Sleutelwoorden:

- Inspireren, uitdagen

                                     - In beweging brengen

                                     - Blikveld verruimen

  Coaching en advisering

  Sleutelwoorden:

  - Eigenaarschap

  - Heel de mens, vertrouwen

  - Systeem en invloed in kaart brengen  Masterclass co-teaching/ teambegeleiding/ intervisie co-teaching

  Sleutelwoorden

  - Uitgaan van eigen team, eigen mogelijkheden, eigen omgeving

  - Eigenaarschap, ontwikkeling faciliteren

  - Deskundigheid bevorderen

  Zie aanbod schooljaar 2018-2019: https://www.tenz.be/docenten/fluijt-dian