top of page

Publicaties


 • Fluijt, D. (2014). Prisma Co-Teaching, passend op weg naar integratief onderwijs. Leuven:
 • Uitgeverij Acco.
 • Fluijt, D. (2014). Naar inclusief onderwijs in Zeeland. Zeeuws Tijdschrift, 64(2-3), 45 – 46. Fluijt, D. (2014). 
 • Passend Onderwijs met lef! Didactief. Geraadpleegd op 16-10-2019, van: https://didactiefonline.nl/artikel/passend-onderwijs-met-lef
 • Fluijt, D. (2015). Van intern begeleider naar integratiebegeleider? Tijdschrift Interne Begeleider, 6(1), 29-33.
 • Fluijt, D. (2015). De Leraar als Scharnierpunt voor Kairos. Leuven: Uitgeverij Acco.
 • Fluijt, D., Bakker, C., Struyf, E. (2016). Team-assessment: The missing link in co-teaching teams.
 • European Journal of Special Needs Education. European Journal of Special Needs Education,
 • 31(2), 187-201.
 • Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2016). Samen Lesgeven. Co -teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.
 • Fluijt, D. (2016). Co-Teaching. A means to Support in Complex Situations. In C. Bakker & N.
 • Montesano Montessori (Red). Complexity in Education. From Horror to Passion (pp. 147-167.Rotterdam: Sense Publishers.
 • Fluijt, D. (2016). Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret. Tijdschrift voor Interne Begeleider. 6(5), 6-11.
 • Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2017). Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (2017), 89-105.
 • Fluijt, D. (2017). Co-Teaching, dé trend in Vlaanderen. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 3(5), 36-39. 
 • Fluijt, D. (2017). Teun en Toeverlaat voor al uw Klussen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek 56 (11/12, 554-55).
 • Fluijt, D. (2017). Co-teaching, beter omgaan met diversiteit. In VO-Raad. Verrassend Passend. Passend Onderwijs in de Praktijk (17-21). Utrecht: VO-Raad.
 • Fluijt, D. (2018). Co-Teaching: interprofessionele samenwerking in het basisonderwijs. In V. de Waal (Red.). Innovatieve teams en interprofessionalisering. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
 •  Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2018). Co-teachers’ construction of educational and pedagogical language with a team-reflection tool. Ten behoeve van: Grazer Grundschulkongress 2018:
 • Forschungsperspektiven und Entwicklungslinien.
 • Fluijt, D. (2018). Passend Onderwijzen met co-teaching. Houten: Global Academic Press.
 • Fluijt, D. (2019). Focus op Leerrecht in plaats van op Leerplicht. Tijdschrift voor Interne Begeleider,9(4), 6-12.
 • Fluijt, D. (2019). Peuters en kleuters samen in één klas. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 9(2), 6-12.
 • Fluijt, D. (2020). Buiten gebaande paden. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 10(1), 6-12.
 • Fluijt, D. (2020). Co-Teaching, samen kun je meer. Instondo: Dordrecht.
 • Fluijt, D. (2020). Bouwen aan vertrouwen. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 10(4), 6-12.
 • Fluijt, D.,& Zijlstra,J. (2021). De straat uit, de school in. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 11(1), 16-18.
 • De Vries, P. & Fluijt, D. (2021). Kwalitatief leraren tekort: inclusief opleiden. Passend Onderwijs Magazine, 9(3), 6-9.
 • Fluijt, D. (2021). “Eigenlijk is bevestigd wat we allang wisten…” Co-teaching werkt! Zorg Primair, 5(21), 10-14.
 • Fluijt, D. (2022). Met het co-creatiemodel naar duurzame onderwijsverandering. Tijdschrift voor Interne Begeleider, 2(22), 32-34.
 • Fluijt, D. (2022). Inclusiever onderwijs met co-teaching. In A. de Boer, E. Struyf, S. Nijs & S. Doolaard (Red.). Samen inclusief onderwijs realiseren. Leuven: Acco Learn. 
 • Fluijt, D. (2022). Passend onderwijzen met co-teaching. Een studie naar de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams. In C. Bakker & R. Coppoolse (Red.). Op zoek naar de ziel van de professional. Utrecht: Onderzoeksgroep LeVo/NP – Hogeschool Utrecht. 
 • Fluijt, D. (2022). Mudita: hoe is het met ons? Rolmodel-leren in een mini-maatschappij. OnderWijsTijd.


bottom of page