De OnderwijsMENSen

             Dian Fluijt
Hart voor onderwijs

Recente Publicaties

Fluijt, D. (2014). Prisma Co-Teaching, passend op weg naar integratief onderwijs.  Leuven:  Uitgeverij Acco.

 

Fluijt, D. (2014). Naar inclusief onderwijs in Zeeland. Zeeuws Tijdschrift. Jaargang 64, nummer 2-3, 2014, p. 45 – 46.

Fluijt, D. (2014). Passend Onderwijs met lef! DidactiefJuli 17, 2014.

Fluijt, D. (2015). Van intern begeleider naar integratiebegeleider?Tijdschrift Interne Begeleiders. Januari,  2015.

Co-Teaching. Onderwijsblad AOB, april 2015

Fluijt, D. (2015). De Leraar als Scharnierpunt voor Kairos. Leuven: Uitgeverij Acco.

Fluijt, D., Bakker, C., & Struyf, E. (2016). Team-assessment: The missing link in co-teaching teams. European Journal of Special Needs Education.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2015.1125690.

Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2016). Samen Lesgeven.Co -teaching in de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Fluijt, D. (2016). Co-Teaching. A means to Support in Complex Situations? In C. Bakker & N. Montesaono Montessori (Red). Complexity in Education. From Horror to Passion (pp. 147-167. Rotterdam: Sense Publishers.


Fluijt, D. (2016). Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret. Tijdschrift voor Interne Begeleider. 6(5), 6-11.


Fluijt, D., Struyf, E., & Bakker, C. (2017). Co-Teachers als Spil van Verandering bij Passend Onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 56 (2017),  89-105.


Fluijt, D. (2017). Co-Teaching, dé trend in Vlaanderen. Tijdschrift voor Interne Begeleider 3(5), 36-39.


Fluijt, D. (2017). Teun en Toeverlaat voor al uw Klussen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
          11/12
(2017), 554-555.

Interview: Fluijt, D. (2018). Verrassend Passend.https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/03/VerrassendPassend_2_2.pdf


Fluijt, D. (2018). Passend Onderwijzen met Co-Teaching. Studie naar de betekenisverlening van co-teaching teams. Houten: Global Academic Press.


Fluijt, D. (2019). Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/co-teaching-en-vaardigheden-leraar/ 


Fluijt, D. & Van den Berg, S. (2019). Peuters en kleuters samen in een klas. Tijdschrift voor Interne Begeleider , 2(7), 6-11.